Εκτός πλαισίου νομιμότητας η εγκατάσταση των 7 ανεμογεννητριών στα Πιέρια Όρη.

Εκτός πλαισίου νομιμότητας η εγκατάσταση των 7 ανεμογεννητριών στα Πιέρια Όρη.

Υπόμνημα προς τις τοπικές αρχές καταθέτει η Πρωτοβουλία Πολιτών και Φορέων για την Προστασία των Πιερίων με στόχο την γνωστοποίηση της εκτός πλαισίου νομιμότητας της εγκατάστασης των 7 ανεμογεννητριών στην καρδιά του Βουνού των Μουσών.

Περισσότεροι από 900 πολίτες συνυπογράφουν τις θέσεις της πρωτοβουλίας και καλούν τους  Δήμους Κατερίνης και Βέροιας, τις αρμόδιες Υπηρεσίες και εν τέλει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης ως αδειοδοτούσα αρχή, να σταθούν -ως οφείλουν- αρωγοί στον αγώνα της συντριπτικής πλειονότητας των κατοίκων της περιοχής για την αποτροπή της εγκατάστασης του επίμαχου Σταθμού, και να γνωμοδοτήσουν αρνητικά ως προς την αίτηση της Εταιρείας για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Ο Αιολικός Σταθμός συνολικής ισχύος 29,40 MW, που σκοπείται να εγκατασταθεί στη θέση «Παπά Χωράφια» των Δ.Ε. Πιερίων και Μακεδονίδος των Δήμων Κατερίνης και Βέροιας αντίστοιχα, στα Πιέρια Όρη, σε απόσταση μόλις 1,00 χλμ από τον πυρήνα του Χιονοδρομικού Κέντρου του Ελατοχωρίου, συναντά την ομόθυμη αντίδραση κατοίκων και φορέων της περιοχής, ενώ η εγκατάστασή του τυγχάνει εκτός πλαισίου νομιμότητας για 10 συγκεκριμένους λόγους, που αναλύονται με νομικά επιχειρήματα σε κείμενα που δημοσιεύουν πολίτες της πρωτοβουλίας.

Το υπόμνημα αποστέλλεται σήμερα Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 σε όλα τα ΜΜΕ.

Όλα τα κείμενα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας «Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ». Καλούνται Υπηρεσίες, φορείς, συλλογικότητες και πολίτες να τα χρησιμοποιήσουν ελεύθερα και να συμμετέχουν στη δημόσια διαβούλευση.

Το υπόμνημα προς τις αρχές

Η νομική έκθεση και οι απόψεις μας

Υπογράψτε εδώ

Εσοδα / Εξοδα δράσης

Διαβάστε "Γιατί δεν τις θέλουμε"


Print   Email