Ανεμογεννήτριες στο Ελατοχώρι Πιερίας: Η έκθεση του δικηγορικού γραφείου για την ΜΠΕ

Ανεμογεννήτριες στο Ελατοχώρι Πιερίας: Η έκθεση του δικηγορικού γραφείου για την ΜΠΕ


Πριν μία εβδομάδα, η Εθελοντική Ομάδα Δράσης ν. Πιερίας (ΕΟΔνΠ)  και η Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία των Πιερίων ανέθεσαν σε εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο των Αθηνών να αξιολογήσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της εταιρείας «AIRENERGY ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ Ι.Κ.Ε.» η οποία προτίθεται να εγκαταστήσει 7 ανεμογεννήτριες στο Ελατοχώρι Πιερίας.

Η αποδόμηση της ΜΠΕ με νομικά επιχειρήματα και η ανάδειξη των αδύναμων σημείων της θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν πλήρως, έχοντας στα χέρια τους ένα κείμενο που εστιάζει σε σημαντικά θέματα νομικής φύσης. Αυτό το κείμενο θα αποτελέσει τη βάση για τη συμμετοχή μας στη δημόσια διαβούλευση στην οποία έχει τεθεί το σχεδιαζόμενο έργο. Η έκθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια μας και είναι στη διάθεση όλων των πολιτών. 

Η νομική έκθεση κα οι απόψεις μας

Σας καλούμε να την διαβάσετε και αν συμφωνείτε με το περιεχόμενο της να καταθέσετε την ψηφιακή σας υπογραφή στηρίζοντας την πρωτοβουλία μας. Το κείμενο αυτό θα αναρτηθεί μαζί με τα ονόματα όλων των πολιτών στην πλατφόρμα της δημόσιας διαβούλευσης μια μέρα πριν τη εκπνοή της προθεσμίας υποβολής, στις 19 Φεβρουαρίου 2022.
Συμπολίτες, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συλλογικοτήτων, των φορέων και των πολιτών που θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι πιθανότητες να ληφθούν οι ανησυχίες μας υπόψη των αρμόδιων υπηρεσιών.

Συγκέντρωση ψηφιακών υπογραφών

Ο αγώνας αυτός, δυστυχώς, δεν μπορεί να δοθεί χωρίς χρήματα! Το κόστος της μελέτης που δημοσιεύουμε σήμερα ανήλθε στα 1.488€ με ΦΠΑ ενώ θα χρειαστεί να γίνουν και άλλα έξοδα, διότι ο δρόμος της αντιπαράθεσης με την εταιρεία αναμένεται να είναι μακρύς!

Σας καλούμε να στηρίξετε την πρωτοβουλία αυτή καταθέτοντας ένα συμβολικό ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό του ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ IBAN: GR71 0172 2550 0052 5510 1380 536, PIREUS BANK BIC: PIRBGRAA, Αιτιολογία κατάθεσης: «Ανεμογεννήτριες» + το ονοματεπώνυμό σας. Για τον λόγο αυτό κατασκευάσαμε μια διαδικτυακή εφαρμογή στην οποία εμφανίζονται αναλυτικά όλα τα έξοδα της δράσης αλλά και οι καταθέσεις των πολιτών. Όλα τα παραστατικά, όπως πάντα, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ομάδας και θα είναι διαθέσιμα εδώ:

Εσοδα / Εξοδα δράσης

Διαβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο και τους λόγους για τους οποίους διαφωνούμε με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στην καρδιά των Πιερίων:

Διαβάστε "Γιατί δεν τις θέλουμε"


Print   Email