Καπνικός Σταθμός Κατερίνης: επίσημος φορέας έργων Erasmus+

Καπνικός Σταθμός Κατερίνης: επίσημος φορέας έργων Erasmus+

Από τις 30 Μαρτίου 2022 ο “Καπνικός Σταθμός Κατερίνης” ως πιστοποιημένος φορέας και κάτοχος “Quality Label” European Solidarity Corps (ESC50) έχει τη δυνατότητα να συμπράττει με δημόσιους φορείς, δήμους, επαρχίες, περιφέρειες, σχολεία, πανεπιστήμια, κέντρα κατάρτισης και εταιρείες 27 χωρών της Ε.Ε., προσφέροντας θέσεις πρακτικής άσκησης, εργασίας και εθελοντισμού αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση τους από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αίτηση του Καπνικού Σταθμού Κατερίνης για την απόκτηση του “Quality Label” κατατέθηκε πριν 3 μήνες και συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία (100%) σε 3 από τις 5 ενότητες του προγράμματος αξιολόγησης.

Η απόκτηση της πιστοποίησης αυτής ανοίγει νέους δρόμους στους ενεργούς πολίτες του τόπου μας. Από σήμερα ο Καπνικός Σταθμός Κατερίνης και οι δράσεις της Εθελοντικής Ομάδας Δράσης Ν. Πιερίας εμφανίζονται στην πλατφόρμα του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όπως επίσης σε όλες τις πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και σε εθνικά δίκτυα 27 χωρών.

Πολίτες από όλη την Ευρώπη θα μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις της ομάδας από 2 εβδομάδες έως και ένα χρόνο ενώ ο Καπνικός Σταθμός θα μπορεί να απασχολεί έως και 40 άτομα ταυτόχρονα τα έξοδα των οποίων καλύπτονται πλήρως από την Ε.Ε.

Πέρα από την τεράστια προβολή της πόλης της Κατερίνης και του νομού Πιερίας στο εξωτερικό, από σήμερα έως και το 2027, τα οφέλη για την τοπική οικονομία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα.

Μετά την απόκτηση της παραπάνω πιστοποίησης η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Λουξεμβούργου έχει υπογράψει την πρώτη συμφωνία με τον Καπνικό Σταθμό Κατερίνης και στέλνει την πρώτη ομάδα εθελοντών στην Ελλάδα οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις εργασίες του Κοινωνικού Φαρμακείου από την 4η έως και την 18η Απριλίου 2022.

Τον Μάϊο αναμένονται 60 μαθήτριες και μαθητές από την Γερμανία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.
Print   Email