Το ημερήσιο πρόγραμμα του Χριστουγεννιάτικου Χωριού μας

Το ημερήσιο πρόγραμμα του Χριστουγεννιάτικου Χωριού μας
Χριστουγεννιάτικο Χωριό Hits: 2930

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 19:00, διάρκεια 2:00

 

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 19:00, διάρκεια 2:05

 

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 19:00, διάρκεια 1:55

 

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 19:00, διάρκεια 1:50

 

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 19:00, διάρκεια 2:05

 

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 19:00, διάρκεια 1:55

 

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 19:00, διάρκεια 1:52

 

Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 19:00, διάρκεια 1:45

 

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 19:00, διάρκεια 1:45

 

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 19:00, διάρκεια 1:45

 

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 19:00, διάρκεια 1:45

 

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 19:00, διάρκεια 2:04

 

Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 19:00, διάρκεια 1:50

 

Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, ώρα έναρξης 19:00, διάρκεια 2 ώρες

Print